O nás

Založení našeho občanského sdružení se datuje od 31.10.2008. Jsme registrováni u Ministerstva vnitra pod č.j. VS11-1173391/08-R.

zájmové cíle sdružení dle schválených stanov:

 • vybudování prostředí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • vybudovat vhodné volnočasové zázemí pro široké spektrum občanů Nové Vsi nad Nisou
 • celoroční práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží
 • péče o životní prostředí a veřejnou zeleň
 • knihovnická činnost
 • poskytování dalšího vzdělávání
 • prevence bezpečnosti dětí, mládeže a občanů v Nové Vsi nad Nisou
 • podpora prosazování širší účasti veřejnosti s důrazem na děti a mládež v řízeních týkajících se veřejných prostranství, veřejné infrastruktury, sportovišť a ochrany životního prostředí
 • prevence kriminality
 • organizování kulturních, sportovních a společenských akcí včetně vzdělávacích programů
 • vydavatelská činnost
 • zajišťování zázemí pro konání veřejných akcí

členové spolku:

správní rada sdružení

dozorčí rada sdružení

 

Novovesandy samy o sobě

 

Napsat komentář