Památné stromy se dočkají odborné péče

lípa u Brynychů

I v letošním roce jsme byli úspěšní s žádostí o finanční podporu pro naše ekologické projekty. Stejně jako v loňském roce se nám podařilo uspět ve velké konkurenci neziskových organizací z celé republiky v rámci programu Strom života vyhlašovaném Nadací Partnerství. V průběhu letošního roku zrealizujeme projekt Stabilizace památných stromů v Nové Vsi nad Nisou.

lípa u Koubů - poškození po kalamitě

Na území naší obce se nachází 6 památných stromů, které tvoří významný kulturně přírodní prvek v krajině a 3 z nich jsou zároveň neodmyslitelnou součástí sakrální památky božích muk již více než 200 let. Na podzim loňského roku postihla naši oblast nečekaná sněhová kalamita v plovině října, kdy byly stromy ještě olistěné. To napáchalo v kraji i v naší obci výrazné ekologické škody, na jejichž odstranění se bude ještě dlouho pracovat. Při sněhové kalamitě byly poškozeny i naše stromy. Nejedná se o zásadní poškození, nicméně je nutné provést opatření, aby došlo ke stabilizaci korun, zdravotním řezům a vazbám v korunách. K těmto krokům je nutné přistoupi i proto, že našim památným stromům nebyla již dlouhou dobu poskytnuta odborná péče v komplexním měřítku. Kroky, které se v rámci našeho projektu zrealizují, povedou k zajištění a podpoře dlouhodobé perspektivy našich zelených velikánů. V rámci tohoto projektu se můžete těšit také na zajímavý doprovodný program. Projekt byl podpořen maximální částkou programu Kč 100 000,–.

Kdo byste snad nevěděl, kde se nachází naši velikáni, zalistujte si v nové publikaci Novoveské putování časem a přírodou, vydanou naším spolkem,  a zde si můžete najít trasu č.2 = Putování za památnými stromy, kde se vše potřebné dozvíte.

lípa u Brynychů - detail poškození po kalamitě

Partnery projektu jsou: Obec Nová Ves nad Nisou, CHARLIES AND CO., s.r.o., Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor životního prostředí a samozřejmě občané Nové Vsi nad Nisou

Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.mzp.cz www.sfzp.cz

Více informací o projektech na www.stromzivota.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice památné stromy, příroda. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář